Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr.ir. Karel Kreijns benoemd tot hoogleraar Technology Enhanced Collaborative Learning, oftewel Technologisch-verrijkt samenwerkend leren. Dit meldt Open Universiteit.

De Open Universiteit heeft een lange geschiedenis als het gaat om onderzoek naar computer-supported collaborative learning (CSCL). Inmiddels omgedoopt tot technology enhanced collaborative learning. Er zijn tegenwoordig naast computers immers veel meer vormen van technologie die het leren kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan touchscreen tafels bij co-located samenwerkend leren in een klassensituatie. 
 
De focus ligt bij de leerstoel vooral op online samenwerkend leren voor afstandsstudenten van de OU. Hierbij worden OU-studenten ondersteund bij het studeren op hun eigen studieplek en in hun eigen tijd, maar wel samen met medestudenten en onder moderatie van docenten. Met deze nieuwe leerstoel wil de OU haar expertise en ervaring op dit terrein verder uitbouwen.
 

Onderzoek

Het onderzoek dat verbonden is aan deze leerstoel gaat in op de tweeledige functie die de sociale interactie heeft voor samenwerkende leergroepen. Sociale interactie is de basis van het samenwerkend leren en heeft discourse, argumenteren en kennisconstructie tot doel (cognitieve dimensie). Sociale interactie is ook nodig voor de groepsprocessen die nodig zijn om te komen tot een productieve leergroep met een positief groepsklimaat (sociaal-psychologische dimensie). Als het samenwerkend leren online gebeurt, worden beide functies in meer of mindere mate belemmerd. 
 
Het onderzoek in het kader van deze leerstoel richt zich daarom op de vraag hoe je online samenwerkend leren effectiever en efficiënter kunt organiseren (bijvoorbeeld door scripting te optimaliseren) en hoe je de groepsdynamische processen kunt faciliteren in een online setting. Bij dat laatste wordt enerzijds gekeken naar de rol van de elektronische leeromgevingen zelf en hoe attributen als sociability, educability en hedonicity daarin geïntegreerd kunnen worden en anderzijds naar de rol van social presence in gemedieerde communicatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids