Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

Natuur een meer centrale plek in de maatschappij geven is een belangrijk streven van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit sluit naadloos aan op het gedachtegoed van het NatuurCollege. Daarom heeft minister Schouten besloten om het voornemen van het NatuurCollege om een leerstoel mogelijk te maken aan de Wageningen University & Research (WUR) financieel te ondersteunen. Dit maakt meer onderzoek mogelijk naar hoe mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met natuur verbonden kunnen worden. Dit meldt Rijksoverheid.

Gisteravond werd in het kader van de 80e verjaardag van prinses Irene een ode aan de natuur gebracht in theater Carré in Amsterdam. Natuur is de basis van het bestaan. De natuur levert vruchtbare grond, schoon water en veerkracht bij het opvangen van klimaatverandering. Natuur is mooi, het geeft ontspanning en rust. Maar de natuur is ook kwetsbaar. Dit voorjaar schreef een internationaal panel van wetenschappers in het IPBES-rapport dat de mens zich fundamenteel anders moet gaan verhouden tot de natuur om de drastische achteruitgang in biodiversiteit tegen te gaan.
 
Voor de toekomst is het nodig de natuur te beschermen en versterken, door met haar samen te gaan werken. Niet alleen in natuurgebieden, maar in de hele samenleving. Om deze opgave meer vorm te geven draagt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de komende vijf jaar met een bijdrage van 100.000 euro per jaar bij aan de leerstoel van het NatuurCollege. Daarmee wordt als overheid, NatuurCollege en WUR een impuls gegeven aan het denken en doen over de verhouding tussen mens en natuur.
 
Door: Nationale Onderwijsgids