Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Is verengelsing van het hoger onderwijs nu wel of geen goede zaak? Welke economische voordelen loopt Nederland mis doordat we steeds slechter Duits en Frans spreken? Hoe lossen we het tekort aan docenten Nederlands en Duits in het voortgezet onderwijs op? Met dit soort vraagstukken gaat een nieuw Landelijk Platform voor de Talen zich bezighouden. Het platform is een samenwerking tussen zeven academische instellingen. Met de aanstelling per 1 april van emeritus hoogleraar Mike Hannay als voorzitter kan het samenwerkingsverband van start. Dit meldt de Radboud Universiteit.

De zes betrokken universiteiten committeren zich met het platform aan een landelijke samenwerking van de talenopleidingen in Nederland. Het platform moet de belangen behartigen van talenstudies, samenwerking initiëren en vernieuwing stimuleren. Verkend wordt hoe de banden tussen de universiteiten onderling en met het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs versterkt kunnen worden. 

De komst van het landelijke talenplatform is een belangrijke stap gelet op de zorgwekkende situatie wat betreft de instroom van studenten in (leraren)opleidingen voor tekortvakken als Duits en Nederlands. Het platform hoopt de aantrekkelijkheid van talenopleidingen voor studenten te vergroten. Bovendien heeft Nederland als meertalige samenleving behoefte aan beleid om verstandiger en efficiënter om te kunnen gaan met de talen in ons land, zoals de KNAW aangeeft in het vorige week verschenen rapport Talen voor Nederland.

Voorzitter Mike Hannay krijgt de opdracht om de status van taal en van talenstudies in Nederland te verbeteren, door de mogelijkheden van een talenstudie beter te communiceren naar scholen toe, en door met docenten in het voortgezet onderwijs samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe uitdagende curricula.

Samen werken aan het talenonderwijs van de toekomst

Als voorzitter van het Platform voor de Talen zal Mike Hannay als makelaar fungeren tussen de betrokken partijen en tevens een diplomatieke functie hebben. Hij wordt daarbij ondersteund door een klein bureau. Het Platform is gevestigd aan de Vrije Universiteit. In het huidige debat en bij toekomstige discussies over taalbeleid, het monopolie en de kwaliteit van het Engels of de kwetsbaarheid van kleinere talen, kan een beroep worden gedaan op de expertise van het platform. Hannay zal werken aan een breed gedragen visie op de toekomst van het talenonderwijs in Nederland, uitmondend in een Deltaplan Talenonderwijs. De aandacht zal in eerste instantie vooral uitgaan naar de schooltalen Engels, Duits, Frans en Nederlands.

Het Landelijk Platform voor de Talen is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en de Radboud Universiteit. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids