Normal_stapel_papier_shriften

Op 29 en 30 juni 2017 organiseert NWO een internationale werkconferentie over beoordelingsprocedures en de aanvraagdruk. Hoe gaan zusterorganisaties van NWO in andere landen om met hoge aantallen aanvragen? Welke maatregelen hebben ze genomen en welke werken wel of juist niet? Wat zijn mogelijke alternatieven voor het peer review proces? Zeventig deelnemers, van zowel Europese als Amerikaanse en Japanse zusterorganisaties, zullen tijdens de internationale werkconferentie ervaringen en ‘good practices’ uitwisselen over zulke vragen. Dit meldt NWO.

NWO wil op deze manier de krachten internationaal bundelen om tot nieuwe en innovatieve oplossingen te komen voor beoordelingsprocedures. Het systeem van beoordeling via peer review staat al enige jaren onder druk. De hoge aanvraagdruk en lage honoreringspercentages zijn een punt van zorg in Nederland en in het buitenland.

De nadruk bij de internationale conferentie ligt op het vergroten van kansen voor onderzoekers om hun onderzoeksvoorstellen gehonoreerd te krijgen, en het efficiënter maken van beoordelingsprocedures voor onderzoekers die bij NWO indienen. Daarnaast is het doel om een nieuw internationaal netwerk met zusterorganisaties op te bouwen om expertise en ervaringen over deze onderwerpen in de toekomst te blijven delen.

Eerder dit jaar organiseerde NWO een nationale conferentie over de hoge aanvraagdruk samen met wetenschappers. De uitkomsten van beide conferenties zullen input vormen om de NWO-procedures verder te verbeteren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids