NWO, VSNU, wetenschap, werkdruk

De aanhoudende groei van studentenaantallen, de daarbij achterblijvende publieke bekostiging en de competitie om onderzoeksfinanciering hebben gezorgd voor een enorme druk op de wetenschap. Op verzoek van minister Van Engelshoven treffen de VSNU en NWO nu gezamenlijke maatregelen om de druk op de wetenschap te verlagen. Deze maatregelen zijn gericht op de korte en middellange termijn. Het op langere termijn oplossen van deze structurele knelpunten vereist extra middelen en meer continuïteit in de wetenschapsfinanciering vanuit de overheid. Dit meldt NWO.

Advies van de commissie-Weckhuysen

De NWO en de VSNU gaan gezamenlijke en samenhangende maatregelen nemen om de druk op de wetenschap te verlagen. Op korte termijn hebben deze voorgenomen maatregelen tot doel om de aanvraagdruk verder te verminderen en op middellange termijn om breder te kijken naar de kennis en kunde van wetenschappers. Eind januari 2020 verschijnt het advies van de commissie-Weckhuysen. Aan de hand daarvan zullen NWO en de samenwerkende universiteiten nader bepalen welke mogelijkheden er zijn om de balans tussen de eerste en tweede geldstroom te verbeteren.
 
Meer weten? Via deze link is een brief van NWO en VSNU te vinden over de maatregelen met daarnaast de Position paper ‘Ruimte voor ieders talent’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids