Normal_wiskunde_formule_schoolbord_leerling

Het wetenschappelijk wiskundig onderzoek in Nederland heeft, opmerkelijk genoeg, te lijden onder de grote populariteit van het vak. Door de grote toename van het aantal studenten aan de opleiding houden docenten en hoogleraren minder tijd over voor het doen van onderzoek. Om het wiskundig onderzoek in Nederland te ondersteunen heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het zogenoemde Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde opgesteld. Het plan werd eerder deze week aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs. Dit meldt NWO.

Het Deltaplan omvat een voorstel voor een integrale aanpak voor onderzoek, onderwijs, opleiding van leraren en innovatie in de wiskunde. Voor het plan stelt de NWO voor 2016 twee miljoen euro beschikbaar. De integrale aanpak moet ervoor zorgen dat wetenschappers in de wiskunde niet alleen aan de slag kunnen met de vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda maar moet er ook voor zorgen dat het vak een stevigere rol gaat spelen in de samenwerking met onder meer het bedrijfsleven.

De Commissie Deltaplan Wiskunde.NL die het visiedocument heeft opgesteld wil allereerst tot één nationale onderzoeksschool in de wiskunde komen. Daarvoor willen zij de bestaande onderzoekscholen Mastermath en WONDER samenvoegen onder de naam Mastermath. De onderzoeksschool biedt breed onderwijs voor masterstudenten en promovendi, cursussen in samenwerking met andere disciplines en bijscholing voor docenten en onderzoekers. Bij de in ontvangst name van het Deltaplan heeft de minister toegezegd haar steun te verlenen aan de uitbouw van Mastermath. 

Daarnaast wil de commissie de vier bestaande wiskundeclusters verder uitwerken en het wiskundig onderzoek via deze clusters profileren. De vier clusters zijn: DIAMANT (discrete wiskunde, algoritmiek, algebra en getaltheorie), GQT (meetkunde en mathematische fysica), NDNS+ (analyse, dynamische systemen en scientific computing) en STAR (stochastiek). Deze vier clusters omvatten het grootste gedeelte van het wiskundig onderzoek in Nederland. Volgens voorzitter Jacob Fokkema is eenheid en kracht van wezenlijk belang voor de nodige ontwikkeling en vernieuwing van de wiskunde in Nederland. Het Deltaplan zal Nederlandse wiskundigen in staat stellen fundamenteel verschil te maken, aldus Fokkema. Minister Bussemaker zal een Wiskunderaad instellen voor de uitvoering van het Deltaplan.

© Nationale Onderwijsgids