Het LAKS maakt zich zorgen om dalende beheersing van Nederlands en wiskunde

Het LAKS maakt zich grote zorgen om de dalende beheersing van basisvaardigheden onder middelbare scholieren en hoopt dat de politiek een structurele aanpak in gang zal zetten. De eerste voortgangsrapportage voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) toont opnieuw aan dat basisvaardigheden als Nederlands en wiskunde zich in een kwetsbare positie bevinden. Voorzitter Iben Maas: "Hoewel de situatie erg verslechterd is tijdens de coronacrisis, is die kwetsbare positie niet nieuw. We zien al een aantal jaren dat de mate waarin scholieren de basisvaardigheden beheersen daalt, terwijl leerlingen wel aangeven hard te werken om hun niveau op peil te houden." Dit meldt het LAKS. 

De cijfers uit de eerste update tonen aan dat de beheersing van de basisvaardigheden, die ook al voor corona op een laag niveau was, drastisch is gekelderd. De onderwijsvertraging is het grootst op het punt van de Nederlandse leesvaardigheid, met een gemiddelde achterstand van 27 weken in de onderbouw. Op het vwo ligt dat wat lager, rond de negen weken, maar op het vmbo ligt het naar schatting op een heel schooljaar. Een té grote achterstand, vindt het LAKS.

Prestatiedruk niet toeneemt

'"Deze cijfers tonen aan dat basisvaardigheden een centrale rol moeten spelen in het herstel. Daarbij is het belangrijk dat er geen extra druk komt te liggen op leerlingen en dat er goede persoonlijke begeleiding is voor de leerlingen die dat nodig hebben. Zo worden de basisvaardigheden hersteld naar wat ze moeten zijn, zonder dat de prestatiedruk, die leerlingen al in grote mate ervaren, toeneemt,"aldus Maas.

Basisvaardigheden

Naast het herstel na corona spreekt het LAKS de hoop uit dat er concrete oplossingen komen voor het gebrek aan basisvaardigheden. Hiervoor voert de scholierenvereniging al gesprekken met andere onderwijspartijen, maar het is van groot belang dat de politiek dit ook serieus oppakt. Binnenkort praat de kamer over het NPO en achterstanden, over het curriculum én over de onderwijsbegroting: drie gelegenheden om een structurele aanpak waar te maken. Maas: "Er liggen nu kansen om daadwerkelijk te zorgen dat leerlingen niet meer van de middelbare school afkomen zonder de basis die ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding; het is onze taak om die kansen te pakken."

Door: Nationale Onderwijsgids