Normal_teenage-girl-in-wheelchair-writing-up-notes-in-cla-2022-03-07-23-57-28-utc__1_

Veel hoger opgeleide jongeren met een beperking staan op de arbeidsmarkt nog vaak aan de zijlijn. Dit is een groot verlies van arbeidspotentie. Welke knelpunten ervaren zij bij het zoeken van een stage of baan? Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Berenschot, De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Solgu werken samen aan een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers. Tijdens de bijeenkomst op 25 mei 2023 gaan ze met de jongeren, bestuurders en politici hierover in gesprek. Met als doel dat de knelpunten op landelijk niveau worden gehoord. Dit meldt ECIO. 

Met een panelgesprek gaan de organisaties over deze knelpunten in gesprek met  Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, Guusje ter Horst (bestuurlijk aanjager VN verdrag handicap), Aad van der Gaag (commissaris en boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’: een initiatief van VNO-NCW) en Jeroen Gelevert (Managing Director Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling Berenschot).

Ook ervaringsdeskundige jongeren en medewerkers van hogescholen en werkgevers, die zich inspannen voor een betere overgang van onderwijs naar werk, delen hun ervaringen en visie.

‘Niet beperkt genoeg’

Jongeren met een beperking die hebben gestudeerd aan de hogeschool of universiteit vallen vaak buiten bestaande regelingen, zoals het doelgroepenregister en/of de SROI-doelgroep. Deze jongeren worden niet gezien, verdwijnen uit systemen en wonen veelal nog thuis. Gesteld wordt dat zij het minimumloon kunnen verdienen omdat ze hoog zijn opgeleid. Hierdoor blijft hoogwaardig arbeidspotentieel onbenut.

‘Van de sprong een brug maken’

Nergens in Europa is het verschil in de kans op arbeidsparticipatie met en zonder beperking zo groot als in Nederland en in Hongarije. Hoe kan dit? Strikt genomen houdt de verantwoordelijkheid vanuit het onderwijs op na het behalen van het diploma. De verantwoordelijkheid van gemeenten start pas wanneer een uitkering wordt aangevraagd. Is er misschien sprake van een ‘systeem-weeffout’ waardoor deze studenten tussen wal en schip vallen? Een gezamenlijke aanpak is nodig.

De bijeenkomst vindt op 25 mei 2023 plaats tussen 14.30 uur en 17.00 uur bij Berenschot – Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG in Utrecht.

Door: Nationale Onderwijsgids