Slob: echt geen derde herkansing voortgezet speciaal onderwijs

Staatsexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) krijgen echt geen derde herkansingsmogelijkheid, ondanks twee aangenomen moties. Volgens minister Slob is een derde herkansing onuitvoerbaar. Dit meldt VOS/ABB.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaf eerder al aan dat een derde herkansingsmogelijkheid niet uit te voeren is, en hier heeft Slob zijn beslissing op gebaseerd. Desondanks nam de Tweede Kamer twee moties aan om toch een derde herkansingsmogelijkheid te bieden. Het CvTE was niet te spreken over deze moties en schreef in een brief aan de minister: “De glasheldere mededeling dat méér niet kan, dat ‘de keten is volgeboekt’, dat verdere uitbreiding van de centrale examinering een majeur afbreukrisico in zich draagt en tevens een wissel zal trekken op de centrale examinering in 2021-2022, is niet verstaan.”

Onmogelijke opgave

De minister blijft daarom bij zijn besluit om staatsexamenkandidaten niet nog een herkansingsmogelijkheid te bieden. In nieuwe antwoorden op Kamervragen zegt hij hierover: “Het CvTE heeft meermaals aangeven dat de rek er uit is en ik waak er daarom voor om bij hen een onmogelijke opgave neer te leggen of afbreuk te doen aan de exameneisen voor deze groep. Ik acht dit niet in het belang van staatsexamenkandidaten, die recht hebben op kwalitatief goede examenafnames en een volwaardig diploma.”

Door: Nationale Onderwijsgids