Geen versoepelingen examens vso: leerlingen, ouders en Kamer boos op Slob

Hoewel eindexamenleerlingen in het regulier voortgezet onderwijs door onderwijsminister Slob dit jaar enigszins worden ontzien, gelden er voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) geen versoepelingen. Ouders, leerlingen en Kamerleden zijn ontevreden of ronduit boos om deze beslissing. Dit meldt RTL Nieuws.

Eerder dit jaar besloot minister Slob dat eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs dit jaar een steuntje in de rug krijgen: ze krijgen een extra herkansingsmogelijkheid en mogen een extra onvoldoende halen. Hierdoor wordt het voor de leerlingen makkelijker om te slagen. In het vso neemt de minister echter helemaal geen versoepelingsmaatregelen, naar eigen zeggen omdat deze niet goed uitvoerbaar zijn.

Deelcertificaten

In het vso wordt gebruikt gemaakt van deelcertificaten. Dit houdt in dat de meeste leerlingen bijvoorbeeld in het ene jaar in drie vakken eindexamen doen en in het jaar daarna in de overgebleven drie vakken. Volgens Slob zit daar het probleem, omdat het College voor Toetsen en Examens een extra herkansing voor deze deeltijdcertificaten als ‘onuitvoerbaar’ ziet. Slob geeft aan dat er niet genoeg mankracht is om de “hiervoor benodigde duizenden extra afnames” op te zetten. De minister wil nog niets kwijt over het eventuele plan waarbij eindexamenleerlingen in het vso volgend jaar ook een extra onvoldoende mogen halen.

Kamermeerderheid

Met zijn besluit gaat Slob direct in tegen een motie die door de Tweede Kamer werd aangenomen. D66-Kamerlid Paul van Meenen vroeg met de motie aan Slob om examenleerlingen in het vso dit jaar een extra herkansing te geven en volgend jaar de mogelijkheid om een onvoldoende weg te strepen. Van Meenen vindt dat Slob een verkeerde beslissing heeft genomen: “Hij verbergt zich achter uitvoeringsproblemen en weigert gewoon na te denken over alternatieven om deze eindexamenleerlingen tegemoet te komen.”

Hypocriet en onacceptabel

Ook uit andere hoeken klinkt teleurstelling en boosheid. Elijah Elsink, die de leerlingen in het vso vertegenwoordigt, vindt het hypocriet: “Slob regelt het wel voor het gewone voortgezet onderwijs, maar niet voor ons. Slob is heel lui als het om het vso gaat. Hij is onderwijsminister, maar wil niet werken voor het vso en laat de leerlingen in de kou staan.”

Joli Luijckx van oudervereniging Balans vindt de situatie onacceptabel: “Het gaat hier om hele kwetsbare leerlingen die nu voor het tweede jaar achtergesteld worden bij andere leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik heb aangeboden mee te denken over hoe het wel kan, maar daarvoor zijn we niet uitgenodigd. En dat is jammer.”

Door: Nationale Onderwijsgids