Normal_condoom_soa_seks

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs’ dat Rutgers en Soa Aids Nederland vandaag presenteren. Dit meldt Rutgers.

Zo is 27 procent van deze meisjes ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat voor 7 procent van de meisjes in het regulier onderwijs geldt. Het is voor het eerst dat Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek doen naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.
 
Naar cluster 4-scholen gaan jongeren met psychische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Aan het onderzoek deden ook jongeren met een verstandelijke beperking op scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) mee en jongeren met een lichamelijke beperking op mytylscholen. Meisjes op cluster 4-scholen hebben meer seksuele ervaring dan meisjes in regulier onderwijs, zo blijkt uit dit onderzoek. Een op de drie meisjes (35 procent) heeft ervaring met geslachtsgemeenschap tegen een op de zes (16 procent) op reguliere scholen. Daarnaast heeft 25 procent van de meisjes op cluster 4-scholen wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf verstuurd, tegenover 6 procent van de meisjes op reguliere scholen. 
 

Verliefd en verkering

Bijna alle jongeren die meewerkten, van jongeren met ernstige gedragsproblemen tot jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, zijn verliefd geweest. En de meesten gaan ook romantische relaties aan. Hierin verschillen ze niet van jongeren in het reguliere onderwijs en niet van elkaar.
 

Mytylscholen en zmlk-scholen

Jongeren op zmlk-scholen en jongeren op mytylscholen blijken minder ervaring te hebben met zoenen en seks dan jongeren in het reguliere onderwijs. Jongeren op mytylscholen hebben minder kennis en geven ook aan dat ze minder informatie krijgen over seksualiteit dan jongeren op reguliere scholen. 
 

Aanknopingspunten

Hanneke de Graaf, senior onderzoeker bij Rutgers: “Het onderzoek laat zien op welke punten jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs extra kwetsbaar zijn en het geeft aanknopingspunten waar meer aandacht voor moet komen op school, bijvoorbeeld voor seksuele grensoverschrijding op cluster 4-scholen of seksuele vorming op mytylscholen. Al deze jongeren verdienen adequate seksuele vorming met een speciale aanpak om ze goed te kunnen begeleiden.”
 

Onderzoek

Het onderzoek 'Seks onder je 25e voor het voortgezet speciaal onderwijs’ is een vervolg op het onderzoek Seks onder je 25e uit 2017. Aan het onderzoek werkten in totaal 1.133 jongeren mee: 807 jongeren op cluster 4-scholen, 99 jongeren op zmlk-scholen en 227 jongeren op mytylscholen. De respondenten hebben een online vragenlijst ingevuld. Indien nodig werd deze mondeling afgenomen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids