Geduld vso-leraren is op, eisen gelijkwaardige behandeling

Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn het zat: ze werken in het middelbaar onderwijs maar krijgen het salaris van een leerkracht in het basisonderwijs. Dat komt doordat ze onder de cao en wet voor het primair onderwijs vallen. Daardoor geven ze aanzienlijk meer lesuren en krijgen ze minder betaald. Dit voelt niet alleen minderwaardig, aldus de leraren, maar zorgt ook voor een groeiend lerarentekort in het vso. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De docenten in kwestie werken in het voortgezet onderwijs maar worden door de wet behandeld als docenten in het primair onderwijs. Hoe kan dat? Het lijkt gek, maar is redelijk simpel uit te leggen. Het speciaal onderwijs werd tientallen jaren geleden opgericht voor basisschoolleerlingen die extra ondersteuning nodig hadden. Die kinderen bereikten op een gegeven moment echter de middelbare schoolleeftijd, waarop de behoefte ontstond om het speciaal onderwijs door te trekken naar het middelbare schoolniveau. Het voortgezet speciaal onderwijs ontstond daardoor redelijk organisch en werd onder dezelfde cao en wet (die voor het primair onderwijs) geschaard.

Minderwaardig

Deze constructie is in al die jaren niet aangepast en dat betekent dat de docenten minder betaald krijgen en 940 lesuren moeten geven in plaats van 720. Henk Vegter, wiskundedocent in het vso en één van de initiatiefnemers van de petitie legt uit waarom dit een probleem is: “We hebben veel minder tijd om onze lessen goed voor te bereiden, terwijl onze leerlingen ook gewoon een havo- of vwo-diploma krijgen. Wij voelen ons docent van een middelbare school, maar zo worden we niet gezien. Dat voelt minderwaardig.”

Geen vakdocent

De constructie is bovendien niet alleen nadelig voor de leraren, maar ook voor de leerlingen. Doordat leraren met een pabo-diploma ook les mogen geven op het vso krijgen leerlingen niet altijd les van vakdocenten. In de bovenbouw van havo en vwo geven leraren les met een tweedegraads bevoegdheid, terwijl daar op de middelbare school een eerstegraads bevoegdheid voor nodig is. “Maar die universitair geschoolde mensen komen echt niet naar onze scholen”, aldus Vegter. “Dan zouden ze het salaris van een basisschoolleerkracht krijgen.

De huidige situatie is niet nieuw; het overhevelen van het vso naar het vo wordt al jaren besproken, maar er worden geen stappen gezet. Bij de vso-leraren raakt het geduld intussen op, en daarom lanceren ze een petitie, die ze na de kerst aan minister Slob willen overhandigen.

Door: Nationale Onderwijsgids