Leraren in voortgezet speciaal onderwijs krijgen extra salaris door toelage

De Algemene Onderwijsbond heeft met andere vakbonden en de PO-Raad afgesproken dat docenten in het voortgezet speciaal onderwijs een zogeheten arbeidsmarkttoelage krijgen. Deze toelage gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 gelden. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De toelage gaat naar leraren in het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) die les geven aan leerlingen met een uitstroomprofiel voor het voorgezet onderwijs. Voor de beloning van deze leraren is in het convenant aanpak lerarentekort structureel 16,5 miljoen euro gereserveerd. Deze VSO-leraren geven les op vo-niveau, maar krijgen betaald volgens de cao van het basisonderwijs. Met de toelage wil men de salariskloof met het voortgezet onderwijs verkleinen. Dit draagt ook bij aan het aantrekkelijker maken van werken in het speciaal onderwijs, waar het lerarentekort het grootst is.

Cao

De afspraak over de toelage tussen de PO-Raad en de vakbonden zal in de eerstvolgende cao worden vastgelegd, maar schoolbesturen mogen de toelage nu al wel uitkeren. De besturen moeten jaarlijks geld aanvragen voor de toelage, waarna ze deze naar rato moeten verdelen onder de in aanmerking komende leraren. Het geld mag ook op een andere manier verdeeld worden, maar dit moet wel in overleg met de vakbonden gebeuren.

Door: Nationale Onderwijsgids