Minister: wel degelijk meer aandacht voor seksuele diversiteit op basisschool

Volgens minister Van Engelshoven (Onderwijs) is er meer aandacht voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs dan blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers. Ze is het niet eens met de conclusie dat op een derde van de basisscholen geen les wordt gegeven over seksuele diversiteit. Dit meldt VOS/ABB.

Sinds 2012 zijn basisscholen wettelijk verplicht om in lessen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Rutgers deed onderzoek onder ruim 400 schoolleiders en hieruit bleek dat dit op een behoorlijk aantal scholen nog niet gebeurt. Volgens Rutgers geeft 87 procent van de basisscholen les over relaties en seksualiteit en gebruikt 40 procent een erkende lesmethode. Bij 35 procent van de basisscholen wordt echter geen aandacht besteed aan homoseksualiteit.

Naar aanleiding van dit onderzoek stelde Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) vragen aan minister Van Engelshoven. De minister antwoordde dat ze niet vindt dat er geconcludeerd kan worden dat er op een derde van de basisscholen geen les wordt gegeven over seksuele diversiteit. Ze refereerde hierbij aan een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, waaruit bleek dat 86 procent van de scholen les geeft over seksuele diversiteit, inclusief homoseksualiteit.

Door: Nationale Onderwijsgids