Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

76 hoogleraren, lectoren, onderwijsprofessionals, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en OM, cliënten en ouders hebben deze week via een manifest een dringend beroep op de politiek gedaan om heldere afspraken te maken over de positionering en financiering van landelijke specialistische jeugdhulp. In het manifest staan aanbevelingen vanuit de praktijk aan gemeenten en bewindspersonen om de transformatie ten aanzien van specialistische jeugdzorg succesvol af te ronden. Dit meldt het ministerie van volksgezondheid.

In het manifest dat maandag door Fier-directeur Anke van Dijke is aangeboden aan de Tweede Kamer roepen zij op voor behoud van deze zorg. In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Gemeenten hebben volop ingezet op jeugdhulp dicht-bij-huis en op preventie.
 
"Niet alle problemen kunnen echter worden 'opgelost' met preventie of hulp in de directe leefomgeving van kinderen", aldus Van Dijke. "Er blijven altijd kinderen die zeer specialistische zorg nodig hebben. Zorg die soms maar op één of enkele plekken in Nederland voorhanden is. Bij de stelselwijziging in de jeugdzorg is onvoldoende nagedacht over de positionering en financiering van deze hulp. Hierdoor dreigt deze schaarse zorg te verdwijnen."
 
Het gaat onder andere om topklinische specialistische hulp aan kinderen met ernstige antisociale of agressieve problematiek, kinderen die te maken hebben met eergerelateerd geweld of loverboyproblematiek en kinderen die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering.
 
Organisaties en deskundigen uit het werkveld maken zich al langere tijd grote zorgen over de uitwerking van de decentralisatie. "De focus van de transitie ligt bijna geheel op lokale en regionale jeugdhulp", zegt van Dijke. "Als jeugdhulpregio’s, de VNG en de minister als stelselverantwoordelijke geen actie ondernemen is het de vraag of over een aantal jaren specialistische jeugdhulp nog bestaat. De situatie is nu soms al nijpend. Kinderen met ernstige problemen krijgen nu vaak te lichte zorg. Veel kinderen die zeer specialistische hulp nodig hebben komen daar nooit terecht. Dit kan ernstige gevolgen hebben."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids