Normal_algemene_onderwijsbond_aob_logo

De Algemene Onderwijsbond nuanceert het bericht van het Algemeen Dagblad eerder deze week dat het speciaal onderwijs sinds jaren weer is gegroeid met ruim 800 leerlingen. Volgens cijfers van de bond is er een toename van 366 leerlingen in het speciaal onderwijs, waarbij het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) is gestegen, en in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is gedaald. Dit meldt AOb.

De AOb baseert zich hierbij op een voorlopige leerlingtelling per 1 oktober, die DUO op verzoek van het Onderwijsblad heeft uitgesplitst. Daarbij is er nog steeds sprake van een stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs, maar minder fors dan het Algemeen Dagblad deed vermoeden. In totaal is het aantal leerlingen op scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs met een half procent gegroeid. Dit komt neer op 366 leerlingen. 
 
Uitgesplitst naar so en vso valt op dat in het vso een leerlingendaling heeft plaatsgevonden van 306 leerlingen. Deze daling wordt sinds 2014 elk jaar iets minder sterk. In het so is er een toename te zien van 672 leerlingen.
 
Het Algemeen Dagblad had begin deze week een eigen analyse naar buiten gebracht over het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Hierbij werden volgens het AOb ten onrechte meer dan 400 niet-bekostigde leerlingen meegeteld, die niet in de cijfers over 2016 zaten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids