Normal_verven__kinderen__basisonderwijs__speciaal_onderwijs__creatief
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is voor het eerst sinds jaren weer groeiende. Met een toename van meer dan 800 leerlingen is er een einde gekomen aan de leerlingdaling sinds de invoering van de Wet passend onderwijs. Dat blijkt uit een analyse van de voorlopige cijfers van het aantal basisschoolleerlingen door het Algemeen Dagblad, zo meldt de krant.
Voor de scholen voor speciaal onderwijs is dit slecht nieuws. Veel leerlingen komen nu op latere leeftijd pas aankloppen. De problematiek waarmee deze kinderen kampen, speelt dan al langer en is daardoor vaak heftiger. Voorzitter van Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) Wim Ludeke denkt dat de toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs komt doordat de reguliere scholen probeerden om de leerlingen zo lang mogelijk vast te houden, omdat het ze anders geld kost. Nu hebben ze een grens bereikt in het omgaan met de zorgleerlingen en wordt het speciaal onderwijs ingeschakeld.
 
Volgens voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) draait het vooral om geld. De financiering voor zorgleerlingen gaat niet altijd naar extra hulp voor de kinderen die dat nodig hebben, omdat scholen sowieso krap bij kas zitten. Dat ze meer kinderen doorsturen, wil niet per se zeggen dat de scholen het niet aankunnen. Ze hebben vooral meer geld nodig.
 
Het ministerie van Onderwijs laat weten nog geen conclusies te willen trekken voordat de definitieve cijfers bekend zijn. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids