Normal_marc_dullaert_kinderombudsman

Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking zitten vaak thuis en gaan niet naar school, terwijl ouders zich juist hard maken voor het leerrecht van hun kind. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert kreeg vorig jaar de taak om zich in te zetten voor meer passend onderwijs en daar lijkt hij in te slagen. Dullaert spreekt van grote doorbraken die een voorbeeld kunnen zijn voor landelijk beleid. Dit meldt Trouw.

Dullaert stelt dat er inmiddels al beter wordt gekeken naar het belang van het kind in de afweging van passend onderwijs. Voorheen werd vooral ruzie gemaakt over de rekening die passend onderwijs met zich meebracht. Nu zoeken de partijen naar een optie waarbij kinderen een plekje krijgen in het reguliere onderwijs, of in het speciaal onderwijs als dat nodig is.
 
Er was in het verleden vooral aandacht voor de leerplicht van kinderen met een beperking, die vaak vrijstelling krijgen hiervan. Echter is er nu ook aandacht voor het leerrecht, dat stelt dat ook kinderen met een beperking het recht hebben om naar school te gaan. Daarvoor moet niet alleen gekeken worden naar het schoolse aspect, maar ook naar de zorg die het kind nodig heeft. “Hoe dan ook werkt het voor geen van beiden om alleen met een onderwijsbril te kijken naar leerplicht of leerdoelen”, zegt de voormalig Kinderombudsman.
 
In 2010 kregen 3.100 kinderen vrijstelling van de leerplicht, in 2016 waren dat 5.500. Deze vrijstelling werd steeds vaker afgegeven in plaats van te kijken naar alternatieven. De Kanzklas in Heerhugowaard dient als voorbeeld voor andere steden in het land. Dullaert is al in gesprek met 36 steden om eenzelfde soort project op te zetten, waarbij kinderen met een meervoudige beperking een plek krijgen op een reguliere school. Hij spreekt zelfs van een doorbraak op politiek vlak. In het coalitieakkoord staat dat men gaat onderzoeken op welke manier het leerrecht van kinderen kan worden vastgelegd in de wet. Dat er over het recht op leren wordt gesproken in plaats van alleen de leerplicht, is een doorbraak.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids