Gemeente Rotterdam hoopt op een leerplicht voor kinderen vanaf 2,5 jaar

De gemeente Rotterdam wil kinderen niet pas op de basisschool voorbereiden op de rest van hun leven, maar veel eerder. De gemeente hoopt dan ook dat de leerplicht in de toekomst kan starten op een leeftijd van 2,5 jaar. Dat meldt De Havenloods. 

In de eerste jaren van een kind ontdekt hij/zij al zoveel van de wereld om zich heen. En in Rotterdam is er nog weleens iets aan de hand thuis waardoor de ontwikkeling van een kind minder snel gaat.

Dezelfde kansen 

In het onderwijs moeten alle kinderen dezelfde kansen krijgen. In Rotterdam is dat aan het begin van de basisschool vaak niet zo. De scholen zien kinderen binnenkomen die amper Nederlands spreken, niet gewend zijn om met andere kinderen te spelen en soms kunnen ze nog niet lopen of zijn ze nog niet zindelijk.

Els Maasdam, bestuurder van Hefgroep Kinderdam, ziet om zich heen de noodzaak om kinderen al vroeg onder de hoede te nemen. “Er zijn thuis vaak zorgen, over bijvoorbeeld geld. Daardoor is er niet genoeg tijd om de kinderen aandacht te geven en wordt er niet buiten gespeeld. En dat is op een jonge leeftijd juist heel belangrijk.”

Gratis kinderopvang 

Daarom pleit Maasdam ervoor om de kinderopvang vaker gratis te maken. Er is dan wel een personeelstekort in de kinderopvang, maar dat moet niet de reden zijn volgens Maasdam om deze dan niet gratis te maken. “Het gaat er om kinderen van jongs af aan te stimuleren zodat ze niet met achterstanden op de basisschool terechtkomen.”

Voorschoolse educatie 

De gemeente Rotterdam zou de basisschooldeur al eerder openzetten en kinderen vanaf 2,5 jaar al verwelkomen. Zodat ieder kind dezelfde kansen krijgt, met zo min mogelijk achterstanden. “Dertig procent van de mensen weet helemaal niet dat er voorschoolse educatie is, dan gaat het om zo’n 1200 leerlingen”, aldus wethouder Said Kasmi.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk