Logo_koninklijke_kentalis_logo

Kentalis werkt aan een aantal korte filmpjes over samenwerking van het speciaal onderwijs met het regulier onderwijs. Dit doet Kentalis in samenwerking met Leraar24, een platform voor professionele ontwikkeling van leraren in het basis-, voortgezet-, speciaal-, en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt Kentalis.

Kentalis zal in totaal vijf filmpjes maken over de samenwerking met het reguliere onderwijs. In de eerste film is de sociale acceptatie van dove en slechthorende kinderen in het onderwijs in beeld gebracht. Deze film is hier te zien. De tweede film gaat over De Harmpje Visserschool in Urk. Op deze basisschool volgen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en andere kinderen samen onderwijs. In de film wordt ingegaan op hoe goed onderwijs kan worden gegeven binnen een dergelijke samenwerking en wat de samenwerking van de leerkracht vraagt.  
 
De overige filmpjes die de samenwerking van speciaal onderwijs met regulier onderwijs zullen belichten worden later gepubliceerd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids