Normal_speciaal_passend_onderwijs_leerling_kind

De nieuwe kengetallen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn bekend. De kengetallen zijn gebaseerd op teldatum 1 oktober 2014 (peilmoment december 2014). Deze getallen geven onder meer informatie over de aantallen leerlingen in het regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs, de bekostiging van lichte en zware ondersteuningen de vereveningscijfers. Dat meldt Passend Onderwijs.

Er zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. De gepubliceerde kengetallen kunnen bijvoorbeeld gefilterd worden op aantal leerlingen, percentage verevening personeel of per provincie. Ook is te zien welke gemeenten en scholen onder een samenwerkingsverband vallen. Het overzicht van de kengetallen is hier te bekijken. 

© Nationale Onderwijsgids