Normal_markus-spiske-ifcloi6pyoa-unsplash

De Passend Onderwijs Pluim is onlangs door de 8-jarige Lotte met Downsyndroom uitgereikt aan haar basisschool de Prins Constantijnschool. Vlak voor de kerstvakantie nam de leerlinge na 4 jaar afscheid van de school om naar een school voor speciaal onderwijs te gaan. Haar ouders wilden haar zo lang mogelijk op een reguliere basisschool hebben, wat nu succesvol is afgerond. Dit meldt Tubantia. 

Voor Lottes familie was de keuze voor de Prins Constantijnschool snel gemaakt. Haar oma was er juf en haar moeder is er ook leerling geweest. De school zag ook meteen meerwaarde voor haar en de school. Doel was om het meisje zolang mogelijk daar onderwijs te laten volgen, tot het niet langer kon. En nu is het tijd voor haar om naar het speciaal onderwijs te gaan.

Volledige begeleiding

Vanwege het persoonsgebonden budget, kon Plein Midden Twente de school helpen met het vinden van de juiste begeleiders. Probleem was wel dat het budget dit jaar niet voldoende was voor volledige begeleiding op school, bijvoorbeeld tijdens de gymlessen. Daardoor kon Lotte hier niet aan meedoen. Nu ze in groep 4 gaat, merken haar ouders dat de verschillen tussen haar en de andere leerlingen groter worden als het gaat om de vakken lezen en schrijven. Voor de buitenschoolse opvang gaat ze straks nog steeds naar de Prins Constantijnschool.

Passend Onderwijs Pluim

Vlak voor de kerstvakantie reikten Lotte en haar ouders aan de school de Passend Onderwijs Pluim uit. ‘Kinderen met en zonder beperking hebben het recht om samen naar school te gaan, en waar nodig extra ondersteuning te krijgen’, legt de stichting Passend Onderwijs Pluim uit.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky