Normal_normal_adhd_school_kinderen

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen met de diagnose ADHD opvallend gestegen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) moet de verklaring hiervoor vooral gezocht worden in de maatschappelijke ontwikkelingen. Naast de bekende medicijnen bestaan er nu ook andere behandelmethoden die kinderen met ADHD kunnen helpen. Zo heeft de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar het effect van het zogenoemde RED-dieet bij kinderen met een aandachtsstoornis. Dit meldt Mijn Gezondheidsgids.

Volgens de NVvP heeft de diagnose ADHD niet te maken met opvoeding maar met de maatschappij waarin wij leven. De huidige samenleving is een prikkelrijke omgeving waarin de ontwikkelingen zich in rap tempo voordoen. Mensen die gevoelig zijn voor prikkels, zoals het geval is bij kinderen met ADHD, worden in deze maatschappij daardoor des te meer geconfronteerd met hun klachten. “De toename van diagnoses is dus een weerspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen”, aldus de NVvP.

ADHD wordt in de eerste plaats behandeld met medicijnen die de symptomen van de aandoening onderdrukken. Daarnaast komen er ook steeds meer andere behandelmethoden bij, zoals het Restricted Elimination Diet (RED-dieet). De Radboud Universiteit van Nijmegen deed onderzoek naar het verband tussen voeding en ADHD en kwam tot de conclusie dat het RED-dieet goed werkt bij kinderen met de aandachtsstoornis. Aan het onderzoek deden 100 kinderen mee. In hun dieet werden voedingsmiddelen weggelaten waarop zij slecht kunnen reageren. Bij 64 procent waren na 5 weken van het speciale dieet de symptomen van ADHD verdwenen.

ADHD is een stoornis in de hersenen waarbij er iets mis gaat in de hersendelen die te maken hebben met gedrag. Kinderen met ADHD zijn daardoor vaak erg druk en impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. De klachten kunnen een grote belemmering vormen bij de dagelijkse bezigheden. De aandoening komt bij jongens vier keer vaker voor dan bij meisjes.

© Nationale Onderwijsgids