Misbruik Ritalin onder studenten 'schrikbarend', opnieuw Kamervragen gesteld

Het misbruik van adhd-medicatie onder studenten is schrikbarend, bleek onlangs uit een wetenschappelijke publicatie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld. Minister Tamara Van Ark wil echter eerst de uitkomsten van onderzoek van het Trimbos-instituut afwachten alvorens tot actie over te gaan. Dit meldt Scienceguide.

Naar het gebruik van Ritalin onder studenten zonder dat zij een indicatie voor adhd hebben is al eerder onderzoek gedaan door de Universiteit van Amsterdam. Voor dat onderzoek van 2020 werden drie huisartsen, drie psychiaters en twee studentenpsychologen bevraagd. Zij zagen allen een grote stijging in het gebruik van Ritalin onder studenten. De minister vond dat onderzoek echter te anekdotisch en besloot dat verdere maatregelen niet nodig waren.
 
Het recente onderzoek van de RUG bevestigt wederom dat het gebruik van adhd-medicatie onder studenten een groot probleem vormt. Minister Tamara van Ark zegt dat ook zij signalen uit het veld krijgt van een groeiende groep die deze ADHD-medicatie om verkeerde redenen gebruikt. Zij geeft ook aan dat het Trimbos-instituut nu al bezig is met onderzoek naar middelenmisbruik door studenten.
 

Levendige handel

De gestegen vraag naar Ritalin zorgt ook voor een levendige handel. Studenten die de medicijnen wel op doktersvoorschrift krijgen en ze zelf beperkt gebruiken, verkopen de overige pillen weer door aan hun medestudenten. Van Ark zegt hiertegen weinig te kunnen doen.
 

Wat doet Ritalin?

Ritalin zorgt, naast een betere concentratie, ook voor andere werkingen. De gebruiker kan rusteloos, slapeloos, nerveus of duizelig worden. Ook neveneffecten zoals misselijkheid, buikpijn, minder eetlust en hoofdpijn kunnen optreden. Daarnaast is de combinatie met zwaar alcoholgebruik gevaarlijk voor de gezondheid. Vooral bij niet-gediagnosticeerde studenten is het gevaar op gezondheidsklachten groot.
 

Door: Nationale Onderwijsgids