Studentenkamers in Wageningen en Nijmegen bewoond door twee studenten

Studenten in Wageningen en Nijmegen dreigen in het nieuwe studiejaar met twee studenten op één kamer te komen. Huisvesters Idealis en SSHN kijken naar deze noodmaatregel. De druk op de kamermarkt is namelijk nog hoger dan de afgelopen jaren. Dat meldt Omroep Gelderland. 

In Wageningen hebben via ROOM.nl al ruim 2700 studenten zich ingeschreven als woningzoekende. Idealis heeft nu samen met de universiteit bij de gemeente gevraagd of twee studenten op één kamer mogen. Alleen als dat nodig is. “De gemeente heeft aangegeven er pas op in te willen gaan als de situatie zich ook daadwerkelijk voordoet”,  zegt een woordvoerder van Idealis.

Noodscenario 

“Het is een noodscenario, maar het is niet uit te sluiten dat we toch in de problemen raken als na de vakantie alle studenten naar Wageningen komen. We willen dan wel graag iets achter de hand hebben.”

In Nijmegen overweegt SSHN deze noodmaatregel ook. “We kijken daarbij in eerste instantie naar internationale studenten”, aldus een woordvoerder.

Coronamaatregelen 

Volgens SSHN is de kamernood dit jaar heel erg hoog. Er hebben zich in de periode van januari tot juli 200 procent meer studenten ingeschreven. “Vorig jaar waren er drieduizend inschrijvingen en nu al zesduizend. We denken dat veel studenten niet gingen studeren vanwege de coronamaatregelen. Nu de maatregelen eraf zijn, komen er weer meer studenten op zoek naar een studentenkamer.”

Druk op de kamermarkt 

Aan het einde van het vorige studiejaar kwamen er in Wageningen minder kamers vrij dan normaal. Daardoor zijn er ook minder kamers voor eerstejaarsstudenten. Daarnaast is de verwachting dat er in Wageningen dit jaar meer studenten uit het buitenland komen om te studeren. Ook door hen neemt de druk op de kamermarkt toe. 

Alternatieve oplossing 

“Volgens het Bouwbesluit 2012 is het huisvesten van twee studenten op één kamer toegestaan, als de verhuurder zorg draagt voor de gezondheid van zijn huurders en er sprake is van een uitzonderlijke situatie die tijdelijk van aard is. Onder die voorwaarde kan het college daar toestemming voor geven. Uitgangspunt is wel dat er zo spoedig mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve oplossing”, zegt de gemeente Wageningen in een verklaring. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk