Groen schoolplein verbetert concentratie, maar Nederland doet nog niet mee

Onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) toont aan dat een groen schoolplein een positieve invloed heeft op het (leer)gedrag van kinderen: het zorgt voor een betere concentratie na de pauze, minder pestgedrag en creatief speelgedrag. Toch is 80 procent van de schoolpleinen in Nederland nog “een stenen woestijn”. Dit meldt Nu.nl.

De onderzoekers vinden dat scholen te veel blijven hangen in het traditionele beeld van een les: in de klas, op een stoel, achter een tafeltje. Zeker nu er zoveel aandacht wordt besteed aan ventilatie in het lokaal – en kinderen bibberend van de kou op hun stoeltjes zitten – vinden de onderzoekers dat er meer moet worden geïnvesteerd in buitenonderwijs en de vergroening van schoolpleinen.

Veelzijdig schoolplein helpt beter te leren

Jolanda Maas, socioloog en onderzoeker op de sectie klinische psychologie aan de VU legt uit dat het algemene beeld nog altijd is dat kinderen het beste leren als ze binnen in een klaslokaal zitten, luisteren, kijken en lezen, “terwijl steeds meer leertheorieën aantonen dat ook zintuiglijke en fysieke ervaringen een belangrijke rol spelen.” Volgens Maas kun je als leraar heel veel doen met een veelzijdig schoolplein: “Als je bijvoorbeeld wil weten hoelang het moet regenen om in de regenmeter tien milliliter water te krijgen, of hoe planten zich ontwikkelen of wat het verschil is tussen bepaalde blaadjes. Of voor de kleuters, wat erop of eronder of ernaast of erin is. Dat kan allemaal ook buiten.”

Nederlandse schoolpleinen nog lang niet groen

Verreweg de meeste schoolpleinen in Nederland zijn echter níet veelzijdig ingericht. Volgens Vincent van der Veen van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) is maar liefst 80 procent van de schoolpleinen “een stenen woestijn”. Hij legt uit: “Vaak zie je dat scholen ergens een boom planten, een grasveldje aanleggen of een bak met planten neerzetten. Dat is heel mooi, maar tegelijkertijd is het alleen maar kijkgroen. Kinderen mogen er vooral niet in spelen of aankomen.”

Hier moet verandering in komen, vinden zowel de onderzoekers van de VU als IVN. Dat is vaak echter knap lastig, aangezien het aanleggen van een groen schoolplein niet goedkoop is en er weinig overheidssteun beschikbaar is.

Door: Nationale Onderwijsgids