Jongeren kopen steeds vaker een e-bike

Steeds meer jongeren fietsen op een e-bike naar school, blijkt uit cijfers van de jaarlijkse GfK E-Bike Monitor. Recreatief gebruik en woon-werkverkeer zijn nog steeds de grootste segmenten, maar ten opzichte van 2021 is er een duidelijke stijging te zien in het gebruik van de e-bike om naar school of college te gaan. Dat meldt GfK Netherlands B.V.

Een logisch gevolg van deze trend is dat het aantal e-bike kopers in de leeftijdscategorie 18 en 24 jaar stijgt. Hierdoor neemt ook het gemiddelde gebruik per week toe. Maar liefst 45 procent van de kopers geeft aan de e-bike één keer of meerdere keren per dag te gebruiken.

Wat ook opvalt is dat jongeren minder focussen op kwaliteitsaspecten van een e-bike en meer waarde hechten aan snelheid en technische innovaties zoals GPS tracking en smart connectivity.

Proefrit 

De fysieke winkel blijft het belangrijkste kanaal voor het kopen van een e-bike. De consument vindt het nog steeds belangrijk om de e-bike te zien en te testen. Ook in 2022 maakte ruim 90 procent van de kopers die een winkel of locatie hebben bezocht gebruik van een proefrit. Maar liefst driekwart van de consumenten die een e-bike in de fysieke winkel kopen geven de voorkeur aan offline fietsenwinkels die meerdere merken in huis heeft.

Online 

Dit jaar zien we een groei in het online kanaal. Dit komt mede door de stijging van de doelgroep 18-24 jaar. Binnen deze leeftijdsgroep koopt 60 procent zijn of haar e-bike online.

België 

Ook bij onze naaste buren in België zien we dit jaar een stijging in het online kanaal, alhoewel ook hier de fysieke winkel jaar in jaar uit het meest dominante kanaal blijft. In 2022 maakte ongeveer 80 procent van de Belgische kopers die een winkel of locatie hebben bezocht gebruik van een proefrit om de e-bike te testen. In Duitsland is dat ruim 80 procent.

Als men een e-bike bij de fysieke winkel koopt, is dit, net als Nederland, voor beide landen doorgaans een fietsenwinkel die meerdere merken voert. In België is dat 60 procent en voor kopers in Duitsland is dit nog belangrijker met ruim 70 procent.

Frankrijk en Italië 

Daar waar in Nederland, België en Duitsland een fietsenwinkel die meer merken voert doorgaans de meest dominante speler is binnen het offline kanaal, ligt dat in Frankrijk en Italië anders. In Frankrijk worden in het offline kanaal de meeste e-bikes gekocht in een winkel in sportartikelen. Bijna 50 procent kiest daarvoor. In Italië kiest ruim 30 procent voor een winkel in sportartikelen.

Customer journey 

Voor fabrikanten en retailers blijft de fysieke winkel dus een belangrijk kanaal in de customer journey. Opmerkelijk zijn de duidelijke verschillen in de leeftijdsgroepen van kopers en de customer journey ten opzichte van de Nederlandse markt. Hoe deze doelgroepen verschillen en wat de customer journey is bij de aanschaf van een e-bike wordt uitgebreid toegelicht in dit jaarlijkse e-bike consumentenonderzoek.

Door: Nationale Onderwijsgids