Onderzoek: ongelijke kansen op de stagemarkt voor mbo'ers in Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht en de Utrechtse mbo-instellingen heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek gedaan naar stagediscriminatie. Het onderzoek laat zien dat ook Utrechtse mbo-studenten te maken hebben met discriminatie bij het zoeken naar een stage én gedurende een stage. Dit melden het Verwey-Jonker Instituut en de gemeente Utrecht.

Om discriminatie op grond van gender, migratie-achtergrond en religie in beeld te brengen, zijn 577 sollicitaties verstuurd naar 288 vacatures. Daarnaast is een vragenlijst ingevuld door ruim 600 Utrechtse mbo-studenten over hun persoonlijke ervaringen met stagediscriminatie en zijn 16 interviews afgenomen.
 

Verschil per sector

De resultaten verschillen per sector. Vrouwelijke studenten hebben een grotere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf dan mannelijke studenten met dezelfde kenmerken. Met name in de bouw en techniek is dit het geval. Verder blijken studenten met een naam die kan verwijzen naar een migratieachtergrond minder kans te hebben op een stageplaats dan studenten die op basis van hun naam geen migratieachtergrond lijken te hebben. Alleen in de sectoren zorg en welzijn wordt niet gediscrimineerd op basis van migratieachtergrond. Mbo-studenten met een islamitische geloofsovertuiging hebben een kleinere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf. Dit is met name in de ict het geval. In de sectoren zorg en welzijn hebben zij juist een grotere kans op een positieve reactie.
 

Ervaringen van mbo’ers

Ongeveer een kwart van de Utrechtse mbo-studenten geeft aan discriminatie te hebben ervaren of hierover een vermoeden hebben bij het zoeken van een stage. Tijdens de stage ervaart één op de acht studenten discriminatie. In beide gevallen gaat het vooral om discriminatie op basis van opleidingsniveau, het land waar hun ouders of grootouders geboren zijn, geloof, kleding en/of uiterlijk en huidskleur. Mbo-studenten vinden het wel vaak lastig om hun eigen discriminatie-ervaringen te duiden. 
 

Utrechtse aanpak van stagediscriminatie

In het onderzoek doet het Verwey-Jonker Instituut ook aanbevelingen voor gelijke kansen op de stagemarkt. Deze aanbevelingen richten zich op studenten, professionals en werkgevers. Op basis daarvan werken de mbo’s, SBB en de gemeente aan een gezamenlijke aanpak om een veilig leer- en werkklimaat te bevorderen waarbij studenten zich gehoord voelen en waar open gesproken kan worden over gevoelige onderwerpen. Een aantal acties is al uitgezet.
 
Bekijk hier het gehele rapport.
 
Door: Nationale Onderwijsgids