USC-leden tot 1,5 jaar geschorst voor maken bangalijst

De leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) die betrokken waren bij het maken van de zogeheten bangalijst, zijn door het bestuur geschorst tot maximaal 1,5 jaar. Ze mogen wel lid blijven van de studentenvereniging.

Het bestuur noemt die sanctie "ongebruikelijk lang". Een straf van deze omvang "is de afgelopen jaren niet voorgekomen". De sanctie "geeft een duidelijk signaal over onze intolerantie voor dit grensoverschrijdende gedrag", aldus het bestuur in de toelichting op zijn definitieve besluit. De leden waren al voorlopig geschorst. Wie precies de lijst heeft verspreid is nog onbekend.

Eerder werd al bekend dat de opstellers een rol spelen in een inmiddels gestart programma ter verbetering van de cultuur binnen de aangesloten studentenhuizen. Het zou gaan om meer dan tien leden.

Consequenties

Het bestuur heeft om meerdere redenen niet gekozen voor royement. "Omdat wij dat, na ruime consultaties met deskundigen, niet proportioneel vinden." De redenen daarvoor zijn "dat dit de eerste overtreding van deze jonge mensen is, dat zij niet alleen, maar ook hun oudere huisgenoten een verantwoordelijkheid hadden, dat zij niet zelf de presentatie in het publieke domein hebben gebracht en daar ook niet de intentie toe hadden".

De gestrafte leden ondervinden volgens de leiding "vergaande consequenties" van hun actie door bedreigingen, sociaal isolement en dat zij ook strafrechtelijk worden vervolgd. "Het USC wil een vereniging zijn, waar je de kans krijgt om te leren van je fouten: wij kiezen voor de combinatie van lange schorsing en educatie, in plaats van eliminatie", aldus het bestuur.

Door: ANP