Mbo-scholen mogen zelf stageplekken regelen in strijd tegen stagediscriminatie

Minister Van Engelshoven gaat toch overstag: mbo-scholen mogen gaan experimenteren met het zelf regelen van stageplekken voor hun studenten. Reden hiervoor is dat stagediscriminatie maar blijft bestaan, ondanks pogingen het tij te keren. Dit meld het Algemeen Dagblad. 

D66-Kamerlid Paul van Meenen kwam woensdag met een voorstel hiervoor. Eerder hield Van Engelshoven de boot nog af omdat ze vond dat het onderdeel is van het leerproces van een student “dat hij de arbeidsmarkt op gaat en solliciteren ervaart.” Maar nu ziet ze de noodzaak ervan in: “Het is misschien wel nodig om dit patroon (van stagediscriminatie – red.) te doorbreken”. Het is de bedoeling om eerst een pilot te starten. 
 
De meeste partijen waren het eens met het voorstel, maar VVD-Kamerlid Bart Smals toonde zich kritisch. Hij noemde het een verkeerd signaal om de achternaam te verstoppen voor een werkgever. Daarnaast is hij bang dat er minder stageplaatsen beschikbaar zullen zijn als scholen in plaats van het stagebedrijf gaan bepalen welke student waar stage gaat lopen. Deze zienswijze werd echter niet gedeeld in de Kamer.
 
Door: Nationale Onderwijsgids 
Afbeelding: SBB