Normal_verzorgende_ig.medium

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland start in het schooljaar 2019/2020 met ‘onderwijs op maat’. Deze onderwijsvernieuwing maakt het onderwijs flexibel, zodat studenten kennis en vaardigheden leren die bij hun persoonlijke ontwikkeling en situatie passen en effectiever aansluiten bij de praktijk. 'Onderwijs op maat' is het antwoord van het Gezondheidszorg College om de groeiende vraag naar gekwalificeerd zorgpersoneel te voldoen. Dit meldt ROC Midden Nederland.

Naar verwachting zijn de komende vier jaar ongeveer 190 duizend extra mensen nodig in de zorgsector. Het ministerie van volksgezondheid wil meer mensen aantrekken: vooral op mbo- en hbo-niveau. Zo is het de bedoeling dat het aantal zij-instromers en herintreders met 20 procent per jaar toeneemt. Voldoende goed opgeleid personeel is van essentieel belang voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning. 
 

Scherp en realistisch

De basis van het vernieuwde ‘onderwijs op maat’ is de casusgestuurde didactiek: het vertrekpunt is steeds een levensechte casus. ”Onze onderwijsontwikkelaars werken met een team van storytellers en experts uit de praktijk samen aan scherpe en realistische casuïstieken, zodat iedere student vanaf lesdag één weet wat hij in de praktijk tegenkomt en optimaal toegerust aan het werk gaat”, aldus college-directeur René Gelens. Het vernieuwde zorgonderwijs kent een modulaire opbouw en sluit zo beter aan op de behoefte van de praktijk én de wensen van de student. 
 

Relevant en direct toepasbaar 

De studenten worden zo beter voorbereid en zijn meer ‘startklaar’ voor de werkvloer waar ze uitgedaagd worden om samen te werken met een breed team van zorgprofessionals. “Deze vorm van onderwijs biedt de mogelijkheid van online leren, leren op de werkplek en klassikaal leren. En omdat de onderwijsinhoud met praktijkopdrachten direct met de werk- of stageplek verbonden is, leidt dit tot producten die direct relevant en toepasbaar zijn voor het werkveld. Dit betekent dus geen standaard opdrachten maar maatwerk”, aldus projectleider en onderwijsontwikkelaar Kim Geurtjens. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids