Normal_geld__munten__centen

Het Horizon College in Alkmaar heeft twee vertrekkende bestuurders fors uitbetaald aan verlofuren. Het gaat om ruim tweeënhalve ton. Volgens de raad van toezicht zijn er echter geen regels overtreden. De kwestie wordt momenteel onderzocht door de Onderwijsinspectie. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De twee bestuurders waren respectievelijk sinds 2000 en 2001 in dienst van het ROC. Vorig jaar gingen ze met pensioen. Een van hen bleef na zijn afscheid nog een jaar op de loonlijst staan. Volgens het jaarverslag van 2016 van de onderwijsinstelling is dat vanwege zijn "in voorgaande jaren opgespaarde verlof" dat hij heeft opgenomen. Het gaat om een verloning van 160.000 euro, inclusief pensioenpremie.

De andere bestuurder liet zijn verlofuren in één keer uitbetalen. Hierbij ging het om een bedrag van ruim 126.000 euro. De totale verloning komt samen met het reguliere salaris uit op bijna drie ton, een bedrag dat ruim boven het maximum van 179.000 euro staat van de Wet normering topinkomens in de semi-publieke sector. Het Horizon College zegt echter dat deze uitbetaling niet ongeoorloofd is. De afspraken die hierover zijn gemaakt dateren namelijk  al van vóór de invoering van de wet. Overschrijdingen kunnen daardoor worden gedoogd door een overgangsregeling.

Inmiddels is door de Onderwijsinspectie informatie opgevraagd bij het ROC, nadat er door het Onderwijsblad vragen werden gesteld. Over de vraag of er uiteindelijk aanleiding is om een formeel onderzoek uit te voeren, verwacht de inspectie binnenkort meer duidelijkheid te hebben.  De dossiers zijn inmiddels opgevraagd door de inspectie, zo bevestigt voorzitter Jan Franx van de raad van toezicht.

“Beide bestuurders gingen met pensioen en hebben hun opgespaarde bapo-uren laten uitbetalen. Dat is conform afspraken die in het verleden zijn gemaakt”, aldus Franx. Er zijn volgens hem dan ook geen regels overtreden met de uitbetaling.  Voor de bestuurders gold op dat moment nog de eerste bapo-regeling.

Daarnaast is het de vraag of het in de geest van de bapo-regeling is om het verlof op te sparen en bij het afscheid te verzilveren. In eerdere kwesties in het basis- en voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsinspectie al meerdere keren actie ondernomen. Ook volgens het ministerie van Onderwijs is de bapo niet bedoeld om opgespaarde verlofuren te laten uitbetalen als iemand afscheid neemt. De bapo is ooit in het leven geroepen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers door wekelijks een aantal uren verlof in te voeren. Hieraan moet door de werknemer zelf ook financieel worden bijgedragen.

Franx van de raad van toezicht zegt dat het nu afwachten is wat de Onderwijsinspectie besluit.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids