Normal_college_klas_les_lezen

Afgelopen jaar hebben zich meer afgestudeerde mbo-studenten aangemeld voor een studie op het hbo dan in 2015. Toen het studievoorschot dat jaar ingevoerd werd daalde het aantal aanmeldingen, maar dat aantal is in 2016 met ruim 6 procent toegenomen. Dat meldt de MBO Raad.

De minister van Onderwijs presenteerde de cijfers middels een brief aan de Tweede Kamer. Vooral het aantal studenten dat zich aanmeldde voor de Associate degree (Ad) is gestegen. Dit is een opleidingstraject van twee jaar speciaal bedoeld voor mbo-studenten die naar het hbo willen doorstromen. De Ad heeft bovendien goede connecties met bedrijven, zodat studenten goede kansen hebben om na hun opleiding meteen de arbeidsmarkt op te gaan. Het Ad-traject zorgt voor een goede samenwerking tussen mbo- en hbo-scholen, die in het hele land steeds populairder lijkt te worden. Er lijkt dan ook sprake te zijn van een herstel wat betreft de overgang van het mbo naar het hbo.

Dat Nederland sinds 2015 minder hbo studenten telde, kwam met name door de strenge toelatingseisen voor mbo-studenten die de pabo wilden doen. De slagingspercentages zijn de laatste tijd flink verbeterd. Daarnaast zijn er minder mbo-studenten die tijdens hun pabo-opleiding afhaken.

De minister van Onderwijs wil voor de komende twee jaar nog meer investeren in het ondersteuningstraject. Daardoor hoopt hij dat er zich nog meer mbo-studenten aanmelden voor de pabo.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids