CDA: er moet een grondige herziening komen voor verlofstelsel ouders

Het CDA vindt dat gezinnen meer en beter moeten worden ondersteund bij het opgroeien van hun kinderen. Het CDA-Kamerlid Hilde Palland pleit in de nieuwe gezinsvisie van de partij onder meer voor forse verruiming van de bestaande kindregelingen, zoals de kinderbijslag, en een grondige herziening van het verlofstelsel. Zo moet de maximumleeftijd van het kind waarvoor ouderschapsverlof kan worden opgenomen, worden verhoogd naar achttien jaar, wil het CDA. De gezinsvisie is zaterdag gepresenteerd.

Momenteel hebben ouders tot hun kind acht jaar is recht op onbetaald ouderschapsverlof. "Ook oudere kinderen, pubers en tieners hebben onze tijd, aandacht en begeleiding nodig", zo staat in de visie.

Armoedegrens 

Palland wil daarnaast dat bij koopkrachtberekeningen expliciet wordt gekeken naar de situatie van kinderen, omdat kinderen onder de armoedegrens te weinig worden geholpen. Als dat aspect in de koopkrachtplaatjes wordt meegenomen, wordt volgens het Kamerlid duidelijker welk effect beleid heeft, dat is bedoeld om gezinnen met financiële problemen te kunnen helpen. Ze vindt ook dat elke vier jaar moet worden bekeken of een gezin, dat op het sociaal minimum leeft, daar fatsoenlijk van kan rondkomen.

Onoverzichtelijk 

De diverse financiële overheidsregelingen voor gezinnen en kinderen zijn "te gefragmenteerd en complex en daarom voor veel gezinnen onoverzichtelijk", schrijft Palland in de gezinsvisie, die samen met het wetenschappelijk bureau van het CDA is opgesteld. "Dat geldt voor de kinderopvangtoeslag, maar ook voor geboorte-, adoptie- en ouderschapsverlofregelingen."

Politiek Den Haag kijkt volgens haar veel te weinig naar manieren waarop gezinnen kunnen worden ondersteund bij de opvoeding van kinderen. "Het is tijd voor nieuw gezinsbeleid", vindt Palland. Dat moet integraal zijn en er moet een "samenhangende overheidsvisie op gezinnen" onder liggen. "Het huidige beleid is verkokerd, ondergebracht bij verschillende ministeries, neergezet in uiteenlopende regelingen en weinig vormgegeven vanuit het perspectief van gezin en familieverband", schrijft het Kamerlid.

Minister van Gezinszaken 

De partij wil een minister van Gezinszaken, die gezinsbeleid in portefeuille krijgt. Deze minister moet in ieder geval de verantwoordelijkheid krijgen voor kinderopvang, jeugdbeleid en de uitbetaling van kindregelingen.

Door: ANP