Week 52: 60.000 extra tablets, 30.000 euro compensatie en de kleinste kerstboom

Ook de laatste week van het jaar sluiten we af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo ontvangen gedupeerden van de toeslagenaffaire minimaal 30.000 euro en krijgen leerlingen zonder tablet of laptop een device zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen.

Maandag: Nog eens 60.000 laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. Eerder trok het kabinet al 9,3 miljoen euro uit voor devices. Daarvan werden al ruim 15.000 leerlingen geholpen.  Van een deel van dat geld worden momenteel ook nog extra apparaten aangeschaft.
 

Dinsdag: SIVON en Magister eindelijk eens over hoogte van bijdrage scholen

SIVON en softwareleverancier Magister hebben afspraken gemaakt over de inrichting van het digitale onderwijssysteem Magister en de bijdrage die scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor betalen. De prijsverhoging van de licentie voor schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op 1,70 euro per leerling voor de basislicentie (basispakket). Hiermee betalen scholen dit schooljaar 19,19 euro per leerling per jaar voor het uitgebreide basispakket. Dit betekent een verhoging van 9,7 procent ten opzichte van schooljaar 2019/2020.
 

Woensdag: Iedere ouder krijgt 30.000 euro compensatie vanwege toeslagenaffaire

Iedere gedupeerde van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang krijgt in de komende vier maanden 30.000 euro ter compensatie. Voor ongeveer de helft van de gedupeerde ouders zal de 30.000 euro de geleden schade dekken, denkt staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. Sommige ouders zullen meer krijgen dan wat ze zijn kwijtgeraakt, maar die groep hoeft niet te vrezen voor terugvorderingen, belooft de bewindsvrouw. Mensen die recht hebben op meer, zullen dat krijgen.
 

Donderdag: Delftse natuurkundestudent maakt kleinste kerstboom ter wereld

Voor haar afstuderen werkt de Delftse natuurkundestudent Maura Willems met een tunnelmicroscoop: een complex apparaat dat in staat is individuele atomen af te tasten en zelfs van plaats te veranderen. Die technologie kun je ook voor iets leukers gebruiken. Zo kwam ze op het idee om een kerstboom te maken door uit een perfect kristalrooster exact 51 atomen te verwijderen. De boom is 4 nanometer hoog, ofwel 4 miljoenste van een millimeter. Maar dat is, toegegeven, zonder de piek mee te rekenen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids