'Kind tot 12 jaar uit oranje gebied mag naar opvang en school'

Kinderen onder de 12 jaar die terugkeren uit een land of gebied waarvoor code oranje van kracht is, hoeven straks niet tien dagen volledig in quarantaine. Zij mogen wel naar de opvang en naar school, mits zij geen klachten hebben. Dit gold al voor kinderen van 4 tot 12 jaar, maar nu dus ook voor de allerjongsten.

Andere gezinsleden moeten na terugkeer uit voorzorg wel thuis blijven, ook als zij zich laten testen en/of als zij geen klachten hebben. De isolatie geldt voor iedereen die terugkeert uit een gebied waar veel besmettingen zijn. Het moet het risico op verspreiding van het coronavirus in Nederland tegengaan.

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) is verheugd over het "verstandige besluit".

"Dit is goed nieuws voor de ouders", zegt voorzitter Gjalt Jellesma. Volgens hem is samen met de jeugdartsen namens de sector kinderopvang een succesvolle lobby opgezet om de quarantaine voor de allerjongsten van tafel te krijgen. "Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn eigenlijk nooit de oorzaak van besmettingen. Zelfs tijdens de eerste coronagolf, toen veel zorgmedewerkers hun kinderen naar de kinderopvang brachten en bleek dat ook zorgpersoneel besmet raakte, is in de praktijk nauwelijks een besmetting via de allerjongsten aangetoond."

Door: ANP