Actie peuterspeelzaal Spelenderwijs voor eerlijkere overgangsregeling bij overname
Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal Spelenderwijs en FNV Zorg & Welzijn bieden donderdag 16 juli een brandbrief en een petitie met eisen aan Jacob Boskma aan, bestuurder van Spelenderwijs en kinderopvangorganisatie Kind & Co. Dit meldt FNV.
Ze zijn boos omdat ze zich totaal niet gehoord of betrokken voelen bij de overnamegesprekken die worden gevoerd met andere organisaties. Ze eisen daarom volgende week een gesprek met Boskma, waarin ze duidelijk willen maken dat de juiste overgangsregelingen moeten worden toegepast. Nu worden er in sneltreinvaart keuzes gemaakt en als voldongen feiten gepresenteerd, terwijl deze niet in lijn zijn met het landelijke overgangsprotocol en eerdere toezeggingen. Ook wordt niet gereageerd op de protestbrieven van ouders en scholen, die hun zorgen hebben geuit.
 

Overgang naar cao Kinderopvang

Per 1 augustus 2020 gaat de wettelijke aanpassing in dat alle kinderen in Nederland voor hun vierde levensjaar recht hebben op 960 uur peuteropvang. Nu geldt er nog geen wettelijk minimum aantal uren. Deze aanpassing zorgt er ook voor dat alle medewerkers van peuterspeelzalen, die onder de cao Sociaal Werk vielen, per 1 augustus onder de cao Kinderopvang komen te vallen. Voor deze cao-harmonisatie hebben werkgevers en vakbonden een akkoord gesloten over een overgangsregeling, zodat de rechten van de werknemers zoveel mogelijk hetzelfde blijven. Spelenderwijs heeft er als organisatie voor gekozen om niet mee te doen aan de aanbesteding van de peuteropvang, waardoor de organisatie wordt overgenomen door vijf andere bedrijven: KoKo onderdeel van SWK, KMN Kind & Co, Ludens, Samen Kinderopvang en Blos.
 
Vooral Kind & Co, Ludens en Samen Kinderopvang lijken de overgangsregeling aan hun laars te lappen, waardoor veel werknemers nu in grote onzekerheid verkeren. Werknemers voelen zich niet gehoord, strijden al maanden voor erkenning en worden nu overgeplaatst naar organisaties en locaties, zonder dat ze daarbij enige vorm van inbreng hebben. Volgens de overgangsregeling zouden hun huidige arbeidsrechten behouden moeten blijven, zoals hun huidige loon, de locatie waarop ze werken, het aantal uren en het werkrooster, inclusief vakantiedagen. Ondanks dat de medewerkers na de zomervakantie al in hun nieuwe functie moeten beginnen, hebben ze nog steeds geen wijziging van arbeidsovereenkomst ontvangen.
 
Uiteraard wordt bij de actie rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen inzake de coronamaatregelen. Naast een aantal aanwezige medewerkers, zullen collega’s via een livestream meekijken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids