Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Tegelijkertijd met het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017 heeft de inspectie, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland, het rapport ‘Herhaalde Handhavingsadviezen’ uitgebracht. Hiervoor is een groep voorzieningen onderzocht waar herhaaldelijk tekortkomingen zijn geconstateerd. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Van de groep die drie keer een handhavingsadvies (3xHH) heeft gekregen, springen de kinderdagverblijven eruit met 70 procent. 25 procent is een bso en slechts 5 procent een peuterspeelzaal. In groep 3xHH valt het grootste deel van de voorzieningen (63 procent) onder een kleine houder van kinderopvangorganisaties met één of twee voorzieningen. De grootste tekortkomingen in 2016 vallen onder Veiligheid en gezondheid (33 procent), maar ook op het gebied van het pedagogisch klimaat (26 procent) en ouders en ouderrecht (23 procent) voldoen houders niet altijd aan de regels.
 
Uit het rapport blijkt verder dat ondanks hun beste bedoelingen deze voorzieningen niet altijd in staat zijn om aan de regels te voldoen.  Leidinggevenden zijn niet volledig op de hoogte van de actuele regelgeving of missen het vermogen of het inzicht om de tekortkomingen adequaat op te lossen. Houders (de eigenaren van kinderopvangorganisaties) willen vaker in gesprek met de toezichthouder, waarin deze een toelichting kan geven op de tekortkomingen en de houder op weg kan helpen naar een oplossing.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids