Studentenwelzijn belangrijk thema bij Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie laat in zijn jaarlijkse rapport zien dat zij zich zorgen maken over basisvaardigheden als taal en rekenen, maar ook om het studentenwelzijn. Het rapport wordt woensdag pas gepubliceerd, maar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft al wel een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd over de Staat van het Onderwijs. Dat meldt ScienceGuide. 

De kwaliteit van hogescholen en universiteiten is goed en stabiel. En dat terwijl er in het mbo, hbo en wo het tekort aan leraren en docenten minder urgent is dan in het funderend onderwijs. Basisschoolleerlingen ervaren over het algemeen meer mentaal welzijn, maar op de middelbare school en het in het vervolgonderwijs is dat veel minder het geval. 

Bindend studieadvies 

Om studenten in het eerste jaar meer ruimte te geven om te wennen aan de nieuwe opleiding en een betere balans te vinden tussen het welzijn van studenten en de voorgang van hun studie, is in het coalitieakkoord aangekondigd dat het bindend studieadvies (bsa) zal worden aangepast. Daarmee wil het kabinet meer rust en ruimte bieden aan studenten, helemaal als zij buiten hun schuld om achter dreigen te raken. Het kabinet heeft laatst ingestemd met nieuwe voorwaarden voor een bsa met meer flexibiliteit

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk