MBO Raad benadrukt belang basisvaardigheden en aandacht studentenwelzijn

Het rapport De Staat van het Onderwijs 2023 van de Inspectie van het Onderwijs is woensdag gepubliceerd. Het rapport toont aan dat mbo-scholen goed werk verrichten en het unieke karakter van het mbo zijn vruchten afwerpt. Dit meldt MBO Raad.

In De Staat van het Onderwijs is er veel aandacht voor de basisvaardigheden van studenten. Zo constateert de Inspectie van het Onderwijs dat het voor studenten van belang is om de basisvaardigheden in de beroepsgerichte context te leren. "Dat is een compliment aan ons onderwijs, want vaak gebeurt dit al", vertelt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. "Het is goed als het mbo de ruimte blijft houden om dit op deze manier te blijven doen. Het gaat erom dat we bekwame docenten voor de klas hebben staan die ook de basisvaardigheden en burgerschap niet uit het oog verliezen. Dat is het unieke karakter van het mbo. Het is essentieel dat we scholen de ruimte geven om dit op hun eigen, succesvolle, manier te blijven organiseren."

Aandacht voor het Nederlands

De Inspectie van het Onderwijs vraagt ook aandacht voor de groep mbo’ers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Tekin erkent dat dit voor het mbo een uitdaging is, maar constateert dat het een ontwikkeling is waar ook het primair en voortgezet onderwijs een essentiële rol in spelen: "De Staat van het Onderwijs laat zien dat studenten soms ons onderwijs binnenkomen terwijl ze het zogenoemde 2F-niveau nog niet beheersen. Onze scholen doen hun best om ervoor te zorgen dat studenten zo snel mogelijk de Nederlandse taal op dat niveau beheersen, mede door extra taallessen. Het vereist echter een zogenaamde ketenaanpak, samen met het primair en voorgezet onderwijs, om dit probleem echt op te lossen."

Studentenwelzijn

De inspectie constateert dat de aandacht voor gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten is toegenomen. Helaas blijkt ook uit De Staat van het Onderwijs dat een op de vier mbo-studenten kampt met een slechte mentale gezondheid. Dit is een van de redenen waarom studenten uitvallen, zegt Tekin. "Op mbo-niveau 2 valt bijna 40 procent uit. Dat is dramatisch hoog en daar moeten we de komende jaren hard aan werken. Toch kan dit niet los worden gezien van ontwikkelingen in de samenleving, waaronder de stijgende inflatie, waardoor het voor jongeren interessant kan zijn om te stoppen met hun opleiding en om te gaan werken. We roepen jongeren met klem op om dit niet te doen. Met een mbo-diploma heb je namelijk goud in handen en hele goede duurzame kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat we die boodschap blijven herhalen. Desondanks is het niet iets wat het onderwijs alleen op kan lossen, maar waar we de samenwerking zoeken met onze partners in de regio, waaronder gemeenten, werkgevers en zorginstanties."

Door: Nationale Onderwijsgids