Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

Mensen die de wet Kinderopvang overtreden zouden strafbaar gesteld moeten worden. Daarvoor pleit advocaat Richard Korver, die de ouders van slachtoffers in de zedenzaak rond Robert M bijstond. De advocaat wil dat het onmogelijk wordt voor overtreders om in de toekomst een nieuw kinderdagverblijf te openen. Dat meldt NU.nl.

Vijf jaar geleden kwam de zedenzaak van Robert M. aan het licht. Hij had 87 kinderen misbruikt. Bovendien vervaardigde en verspreidde hij kinderporno. M. werkte op verschillende kinderdagverblijven. Deze zedenzaak heeft invloed gehad op de gang van zaken in de kinderopvangsector. Zo wordt er nu door de GGD veel strenger gecontroleerd en werken er minder mannen in de kinderopvang. De mannen die nog wel werkzaam zijn in de kinderopvang geven aan dat er veel voor ze veranderd is na Robert M.

De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in de opvang, onderstreept Belangenorganisatie BOinK, maar volgens de organisatie moeten er ook nog stappen gezet worden. "Ik denk dat we wat naïef waren, in het verleden", stelt Gjalt Jellesma BOinK-voorzitter. "Maar er zijn ook veel dingen niet veranderd. Zo denk ik dat pedagogische medewerkers eerder aan de bel moet trekken, als zij misstanden vermoeden."

Advocaat Korver wil dat het nog verder gaat en dat er harder opgetreden wordt tegen misstanden, zodat eigenaren van kinderdagverblijven na een overtreding niet opnieuw de fout in kunnen gaan. Nu kan een GGD nadat geconstateerd is dat er dingen niet goed zijn, een kinderdagverblijf bijvoorbeeld wel tijdelijk sluiten, maar de ondernemer kan vervolgens opnieuw een vergunning aanvragen en ergens anders een nieuwe zaak beginnen. “Terwijl ik denk dat we zo'n overtreding strafbaar moeten stellen. Dan krijgt iemand geen Verklaring omtrent het gedrag (VOG) meer en kan hij ook geen kinderdagverblijf meer beginnen", aldus Korver.

© Nationale Onderwijsgids