Normal_docent_werk_ontslag_leraar_lerares_werken_tas

Directeur Joost Korver vertrekt bij Stichting Openbaar Onderwijs Noord in Amsterdam. Officieel zit de schoolbestuurder sinds de kerstvakantie ziek thuis. Volgens ingewijden zal hij niet terugkeren als hoofd van de scholenstichting. Afgelopen najaar raakte Korver in conflict met diverse directeuren van basisscholen die onder de stichting vallen. Dit meldt het Parool.

Zestien basisscholen in Amsterdam Noord vallen onder de stichting waar Korver sinds 2013 voorzitter en directeur van is. Directeuren van verschillende basisscholen beklaagden zich over het functioneren van Korver. Zo zou hij een confronterende manier van handelen hebben die de schoolleiders te ver gaat. Zoals het schorsen van medewerkers en het contactverbod met andere betrokken dat hij daarbij oplegde. Ook hebben de bestuurders moeite met het aanstellingsbeleid van Korver en zou hij de oorzaak zij van problemen die op sommige scholen spelen. 

De gemeente heeft in november een poging gedaan het conflict uit de weg te ruimen. Oud-stadsdeelvoorzitter van Amsterdam West, Martien Kuitenbrouwer, werd gevraagd als bemiddelaar. Het rapport met haar bevindingen van het bemiddelingsproces zal volgende week bekend gemaakt worden. Volgens betrokkenen hangt het vertrek van Korver samen met de conclusies die Kuitenbrouwer trekt in haar rapport.

© Nationale Onderwijsgids