Nieuwe directeur Rathenau Instituut is Leidse hoogleraar Eefje Cuppen

Cuppen is sinds 2020 hoogleraar Governance of Sustainability aan het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte ze aan de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze promoveerde aan het Instituut voor Milieuvraagstukken. Aan de Technische Universiteit Eindhoven studeerde ze Techniek en Maatschappij (tegenwoordig Innovatiewetenschappen). Naast haar baan als directeur blijft Cuppen voor een dag in de week werken als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Dat meldt het Rathenau Instituut. 

"Al sinds mijn studietijd volg ik het Rathenau Instituut", zegt Cuppen. "Ik was niet alleen onder de indruk van de kwaliteit van het onderzoek maar ook van de rol die het instituut speelt bij het agenderen van maatschappelijke vraagstukken rond technologie en innovatie. Die rol wordt alleen maar belangrijker nu technologie steeds dieper ingrijpt in ons dagelijks leven. Ik vind het eervol en boeiend om daar straks leiding aan te mogen geven."

Eefje Cuppen 

"Met Eefje Cuppen krijgt het Rathenau Instituut een deskundige, inspirerende en bevlogen directeur", zegt Maria Henneman, voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut. "Zij snapt als geen ander waar het instituut voor staat en kan goed uitdragen wat wetenschap, technologie en innovatie de samenleving kunnen brengen. Ook haar onderzoeksfocus sluit goed aan bij die van het instituut. Zij kijkt hoe participatie van burgers en belanghebbenden ervoor kunnen zorgen dat er aandacht is voor een breed scala aan waarden, kennis en belangen, waardoor oplossingen een steviger draagvlak krijgen. Daarnaast is ze een prettige persoonlijkheid."

Unanieme voordracht 

De benoeming van Cuppen is een gezamenlijk besluit van de besturen van het Rathenau Instituut en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Die volgen daarmee de unanieme voordracht van een benoemingsadviescommissie waarin ook medewerkers waren vertegenwoordigd. Als directeur wordt Cuppen de opvolger van Melanie Peters, die vorig jaar overleed. Tot haar komst op 1 oktober blijft de dagelijkse leiding van het Rathenau Instituut in handen van Henk de Jong, die het directeurschap op ad-interimbasis vervult.

Door: Nationale Onderwijsgids