NSE: studenten tevreden over docenten en betrokkenheid met de opleiding

Bijna driekwart van de studenten is ondanks het onderwijs op afstand toch tevreden over het hoger onderwijs. Voor al de waardering voor de docenten en de betrokkenheid met de opleiding scoren hoog. Studenten zijn minder tevreden over de mogelijkheid om je studie zelf vorm te geven. Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête. Dit meldt Stichting Studiekeuze123.

Ruim 78 procent van de 137.000 universiteitsstudenten en 66 procent van de 195.000 hogeschoolstudenten geeft aan in de NSE (zeer) tevreden te zijn over hun opleiding in het algemeen. De studenten is ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding zoals de inhoud of de sfeer en ze kregen stellingen voorgelegd over bijvoorbeeld hun docenten en de aansluiting op de beroepspraktijk. De hbo-studenten zijn over een aantal aspecten iets minder tevreden dan de wo-studenten.
 

Deskundige docenten en een gevoel van betrokkenheid

Positieve uitschieters worden gevonden in de waardering van docenten en het gevoel van betrokkenheid en contact met de opleiding. Bijna 85 procent van alle studenten is eens met de stelling dat docenten inhoudelijk deskundig zijn. Ook is bijna 85 procent het eens met de stelling zich veilig te voelen om zichzelf te zijn op de onderwijsinstelling waar ze studeren. Daarnaast geeft driekwart aan dat de docenten ervoor zorgen dat het prettig is om vragen te stellen en dat ze veel kennis hebben over de beroepspraktijk. Verder is bijna driekwart van de studenten het ermee eens dat de opleiding open staat voor feedback van studenten. Over de inhoud van de opleiding is ruim 80 procent van de wo-studenten en ruim 70 procent van de hbo-studenten opleidingen tevreden tot zeer tevreden.
 
De studenten zijn niet over alle aspecten van hun studie even tevreden. De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma scoort bijvoorbeeld minder hoog. De helft van de studenten is hier (zeer) tevreden over, 17 procent (zeer) ontevreden en 32 procent is neutraal. Waar studenten verder op vrijwel alle onderdelen tevreden zijn over hun docenten, is een krappe minderheid van 49 procent het eens met de stelling dat docenten hen inspireren. 
 

Tevredenheid van hbo-studenten en wo-studenten apart bekeken

Een ruime meerderheid van 76 procent van de wo-studenten is het (zeer) eens met de stelling dat docenten in staat zijn de lesstof goed in het Engels over te brengen. Van de hbo-studenten is 56 procent het hier (zeer) mee eens. Een minderheid van 45 procent van wo-studenten is (zeer) tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Van de hbo-studenten, is een meerderheid van 56 procent hier (zeer) tevreden over. Ruim driekwart (76 procent) van de studenten van de niet bekostigde opleidingen, zijn (zeer) tevreden over de aansluiting op de beroepspraktijk. Ook op andere punten onderscheiden hbo-studenten en wo-studenten zich in hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding.
 
Door: Nationale Onderwijsgids