Normal_leerlingen__school__peuter__kleuter__les__school__klas__po__ko__so

Gemeenten moeten vanaf 2020 in totaal 960 uur voorschoolse educatie aanbieden aan doelgroeppeuters tussen de tweeënhalf en vier jaar. Daarnaast komt er vanaf 2022 een nog nader vast te stellen urennorm per jaar voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau. Dit schrijft onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. 

Om het onderwijskansenbeleid te versterken, stelt het kabinet vanaf 2020 structureel 170 miljoen euro beschikbaar. Er vindt een oploop van deze middelen plaats van 40 miljoen euro in 2018 en 130 miljoen euro in 2019. In de brief geeft Slob nadere informatie over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie.
 

Urenuitbreiding voorschoolse educatie naar 960 in anderhalf jaar

Gemeenten moeten in totaal 960 uur voorschoolse educatie aanbieden aan doelgroeppeuters tussen de tweeënhalf en vier jaar. Die uren zijn gebaseerd op de volgende rekensom: 1,5 jaar x 40 weken x 16 uur per week. Per dag mag maximaal zes uur voorschoolse educatie meetellen voor deze norm. Slob geeft aan dat de lokale partijen dit het beste samen kunnen gaan vormgeven. Ze kunnen hierin rekening houden met schooltijden of de beschikbaarheid en inzetbaarheid van huisvesting en personeel en de wensen van de ouders qua uren en dagen.  
 

Kwaliteitsverbetering voorschoolse educatie door inzet hbo’ers

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nog nader te bepalen urennorm per jaar voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau per ve-groep vastgelegd. Door de inzet van de hbo- beleidsmedewerker moet de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de groep verhoogd worden. 
 

Monitoring en ondersteuning

Om meer zicht te krijgen op de ve en de inzet van de middelen voor de versterking van de voorschoolse educatie goed te kunnen volgen faciliteert Slob een breed monitorings-, evaluatie- en onderzoeksprogramma. De eerste resultaten worden in de loop van 2019 verwacht.
 
Basisscholen zullen in de periode van 2019 tot 2023 intensief worden ondersteund bij hun onderwijs- en kennisontwikkeling van effectieve interventies samen met onderzoekers. Relevante informatie zal breed gedeeld worden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids