Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

Het Kohnstamm Instituut voor onderzoek naar opvoeding en onderwijs organiseert op 11 april het symposium Kwaliteit voor jonge kinderen. Iedereen vindt een goede kwaliteit van kinderopvang en onderwijs belangrijk maar de vraag is hoe die kwaliteit precies wordt bepaalt en hoe deze bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Tijdens het symposium is er aandacht voor deze vragen met onder meer de presentatie van onderzoeksresultaten en handvatten en instrumenten die professionals helpen in de praktijk bij te dragen aan een goede opvang- en onderwijskwaliteit. Dit meldt het Kohnstamm Instituut.

Allereerst staat op het programma een plenaire lezing over pre-COOL, het grootschalige onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie (vve) dat sinds 2009 landelijk wordt uitgevoerd. Annemiek Veen van het Kohnstamm Instituut en de Universiteit van Amsterdam bespreekt de resultaten van dit onderzoek waaruit zichtbaar wordt hoe vve van invloed is op de latere schoolloopbaan van kinderen.

Daarna vinden in twee rondes presentaties plaats van diverse monitorinstrumenten die inzicht geven in de pedagogische en educatieve kwaliteit van kinderopvang en voorschoolse voorzieningen, zoals de CLASS-kwaliteitspeiling en een instrument voor de gastouderopvang. Ook bieden deskundigen handvatten voor professionals om de taal-, denk- en sociale ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren via meespelen en interacties tijdens doen-alsof-spel (Kansen in spel). Alle presentaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, vaak in samenwerking met collega’s van daarbuiten. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag wat deze instrumenten, resultaten en interactie-aanpak kunnen betekenen voor het beleid van gemeentes, kinderopvangorganisaties of gastouderbureaus.

Het symposium Kwaliteit voor jonge kinderen vindt plaats op dinsdag 11 april in het CREA Cultureel Studentencentrum in Amsterdam. Het symposium is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten, kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en andere geïnteresseerden. Deelname kost 75 euro per persoon. Meer informatie over het programma en aanmelding op www.kohnstamminstituut.uva.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids