NOG Werken als onderwijsondersteunend personeel

Hoe word je onderwijsassistent?
 
Een onderwijsassistent is een assistent die voornamelijk organisatorische en begeleidende taken uitvoert, zoals het begeleiden van groepjes leerlingen of het verzamelen van lesmateriaal. Onderwijsassistenten vindt u in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De functie onderwijsassistent kent geen wettelijke bekwaamheidseisen, maar een gewenst niveau van minimaal mbo. De opleiding tot onderwijsassistent (mbo niveau 4) kan worden gevolgd bij een regionaal opleidingscentrum (roc). Om deze opleiding te kunnen volgen is minimaal een diploma vmbo gemengd theoretische leerweg (gt) nodig. De opleiding richt zich op beroepsgerichte vakken, zoals pedagogische begeleiding, begeleiding van onderwijsprocessen en didactische ondersteuning. Daarnaast is er ook de opleiding voor onderwijsassistent op niveau 3, die onderdeel is van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Er zijn drie mogelijkheden om een diploma als onderwijsassistent te verkrijgen:
 
Onderwijsassistent: mbo-opleiding onderwijsassistenten niveau 3 of 4 aan een regionale opleidingscentrum (roc). Via niveau 4 kan de student doorstromen naar het hbo.
 
Technisch onderwijsassistent: mbo-opleiding laboratoriumtechniek niveau 4, afstudeerrichting technisch onderwijsassistent.
 
Hoe word je klassenassistent?
 
Klassenassistenten zijn de onderwijsassistenten van het speciaal onderwijs. Welke taken een klassenassistent vervult hangt af van het niveau van de diploma. Klassenassistenten schaal 3 vervullen voornamelijk verzorgende taken, terwijl een diploma op mbo niveau 4 ook toegang geeft tot routinematige onderwijsinhoudelijke taken, zoals het begeleiden van individuele leerlingen. De opleidingen tot onderwijsassistent zijn ook geschikt voor mensen die klassenassistent willen worden. Voor de functie van klassenassistent zijn op dit moment ook geen wettelijke bekwaamheidseisen gesteld.
 
Hoe word je onderwijsondersteuner?
 
Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs heeft bepaald dat het beroep van onderwijsondersteuner op twee niveaus dient te worden gegeven. Het eerste niveau bestaat uit de hier beschreven opleidingen tot onderwijsassistent aan een roc.
 
Het tweede niveau bestaat in de vorm van een Associate degree. De tweejarige Associate degree wordt door sommige tweedegraads hbo-lerarenopleidingen aangeboden. Studenten kunnen na het volgen van deze Associate degree als lerarenondersteuner aan de slag of zij kunnen doorstromen naar een hbo-lerarenopleiding. Lerarenondersteuners ondersteunen de leraar door bijvoorbeeld leerlingen te begeleiden in het zelfstandig werken of door de voortgang van leerlingen bij te houden of toetsen na te kijken. Daarnaast kan een leraar een lerarenondersteuner vragen om mee te denken over didactische werkvormen en les- en opvoedingsdoelen. Lerarenondersteuners werken in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De Associate degree tot lerarenondersteuner is bedoeld voor mensen die voldoen aan de vooropleidingseisen voor het hbo.
 
© Nationale Onderwijsgids