NOG Cao's in het onderwijs

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin verschillende partijen, vaak vakbonden en werkgeversorganisaties, afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Er gelden cao's voor de verschillende onderwijssectoren.

Collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang

Voor mensen die werken in de kinderopvang branche geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO Kinderopvang 2018-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. In de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand  vastgelegd. Het maandelijkse loon van een medewerker in de kinderopvang staat uitgewerkt in de pagina’s 43 tot en met 50 van de cao.

Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs

Voor mensen die werken in het primair onderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO PO 2018-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. In de CAO PO 2018-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een leraar primair onderwijs en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt vanaf pagina 88 van de cao.
 

Collectieve arbeidsovereenkomst speciaal onderwijs

Voor mensen die werken in het speciaal onderwijs geldt de collectieve arbeidsovereenkomst van het primair onderwijs.

Collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs

 

Voor mensen die werken in het voortgezet onderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO VO 2018-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 september 2019. In de CAO VO 2018-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een docent voortgezet onderwijs en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt in de pagina’s 144 tot en met 160 van de cao.
 

Collectieve arbeidsovereenkomst middelbaar beroepsonderwijs

 

Voor mensen die werken in het middelbaar beroepsonderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO MBO 2018-2020 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. In de CAO MBO 2018-2020 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een docent middelbaar beroepsonderwijs en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt in de pagina’s 81 tot en met 95 van de cao.
 

Collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs

 

Voor mensen die werken in het hoger beroepsonderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO HBO 2018-2020 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. In de CAO HBO 2018-2020 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een docent hoger beroepsonderwijs en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt in de pagina’s 100 tot en met 103 van de cao.
 

Collectieve arbeidsovereenkomst wetenschappelijk onderwijs

 

Voor mensen die werken in het wetenschappelijk onderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO-NU 2016-2017 loopt van 2 juli 2016 tot 30 juni 2017. De looptijd van de cao is verlengd tot 30 juni 2018. In de CAO-NU 2016-2017 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een universitair docent en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt in de pagina’s 75 tot en met 78 van de cao.
 

Collectieve arbeidsovereenkomst volwasseneneducatie

 

Voor mensen die werken in de volwasseneneducatie geldt de cao voor het middelbaar beroepsonderwijs. Kijk bij de sectie 'collectieve arbeidsovereenkomst middelbaar beroepsonderwijs' voor de details.

 

© Nationale Onderwijsgids