NOG Hoe word je leraar?

In Nederland werken verschillende professionals in het onderwijs. Over het algemeen genomen zijn deze beroepen gereglementeerd, wat wil zeggen dat de beroepen alleen uitgevoerd kunnen worden door mensen die in het bezit zijn van bepaalde kwalificaties, zoals een diploma. Welke onderwijsbevoegdheid een persoon moet hebben om als leraar te werken verschilt per onderwijsvorm. Hieronder vindt u een overzicht.

Hoe word je leraar in het primair onderwijs?

Er zijn meerdere manieren waarop iemand leraar in het primair onderwijs kan worden. De opleidingen of kwalificaties die de bevoegdheid met zich meebrengen om les te geven in het primair onderwijs staan uitgewerkt onder 'Werken in het primair onderwijs'.

Hoe word je leraar in het voortgezet onderwijs?

Er zijn meerdere manieren waarop iemand leraar in het voortgezet onderwijs kan worden. De opleidingen of kwalificaties die de bevoegdheid met zich meebrengen om les te geven in het voortgezet onderwijs staan uitgewerkt onder 'Werken in het voortgezet onderwijs'.

Hoe word je leraar in het middelbaar beroepsonderwijs?

Er zijn meerdere manieren waarop iemand leraar in het middelbaar beroepsonderwijs kan worden. De opleidingen of kwalificaties die de bevoegdheid met zich meebrengen om les te geven in het middelbaar beroepsonderwijs staan uitgewerkt onder 'Werken in het middelbaar beroepsonderwijs'.

Hoe word je leraar in het hoger beroepsonderwijs?

Er zijn meerdere manieren waarop iemand leraar in het hoger beroepsonderwijs kan worden. De opleidingen of kwalificaties die de bevoegdheid met zich meebrengen om les te geven in het hoger beroepsonderwijs staan uitgewerkt onder 'Werken in het hoger beroepsonderwijs'.

Hoe word je leraar in het wetenschappelijk onderwijs?

Er zijn meerdere manieren waarop iemand leraar in het wetenschappelijk onderwijs kan worden. De opleidingen of kwalificaties die de bevoegdheid met zich meebrengen om les te geven in het wetenschappelijk onderwijs staan uitgewerkt onder 'Werken in het wetenschappelijk onderwijs'.

© Nationale Onderwijsgids