NOG Wat is de Nationale Onderwijstentoonstelling?

De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is een vakbeurs voor professionals in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Tijdens de beurs wordt door honderden exposanten informatie verstrekt over allerlei onderwijsgerelateerde zaken. Het is bedoeld voor zowel docenten en bestuurders, als voor onderwijsondersteunend personeel. Zij kunnen naast het verkrijgen van informatie ook in contact komen met verschillende organisaties die zich bezighouden met onderwijs. 

De volgende editie van de NOT zal worden gehouden in 2019.

© Nationale Onderwijsgids